DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ГЕРМАНИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од AVIO NET .

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
FRANKFURT 1234567 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од BASHKIM

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 09:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
ULM **3**6* 09:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,030ден - 7,440ден
STUTGART **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
KARLSRUHE **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
MANHAJM **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
FRANKFURT **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
LEVERKUZEN **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
DIZELDORF **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
DORTMUND **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
BOCHUM **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
ESSEN **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
DUISBURG **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
BONN **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден

Дестинации од BUS BERLIN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
USTI NAD LABEM **3**** 08:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
DRESDEN **3**** 08:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BERLIN **3**** 08:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од CINI TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
WIRZBURG **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
NIRNBERG **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
FRANKFURT **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LIMBURG **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BONN **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
DIZELDORF **3**6* 13:00 4,340ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
DORTMUND **3**6* 13:00 4,960ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LANDERPAR **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од DURMO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
MINHEN **3**6* 13:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
FURTH **3**6* 13:00 5,580ден 10,540ден 3,100ден - 5,580ден 4,030ден - 7,440ден
NIRNBERG **3**6* 13;00 5,270ден 10,540ден 3,100ден - 5,270ден 4,030ден - 7,440ден
OFENBAH **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 3,720ден - 6,820ден 4,340ден - 8,060ден
NEUSS **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 4,030ден - 7,440ден 4,340ден - 8,060ден
KREFELD **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
WUPERTAL **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
GELSENKIRCHE **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
HAMM **3**6* 13;00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
BILEFELD **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
SIEGBURG **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
LIMBURG **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
BADKAMBERG **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
WIRZBURG **3**6* 13:00 5,580ден 10,540ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
INGOLSTAT **3**6* 13:00 5,580ден 10,540ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
PFAFENOFEN **3**6* 13:00 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
DORTMUND **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
MEDENBACH **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден

Дестинации од ERA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NURNBERG *****6* 9:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
WURZBURG *****6* 9:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
FRANKFURT *****6* 9:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
KELN *****6* 9:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
AACHEN *****6* 9:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден

Дестинации од EURO B.- ADNAN R.

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3*56* 11:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
ULM **3*56* 11:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
STUTGART **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
KARLSRUHE **3*56* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
OFENBURG **3**6* 11:00 6,820ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден
FREIBURG *****6* 11:00 7,440ден 12,400ден 0ден - 0ден 5,580ден - 9,920ден
MANHAJM ****5** 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
FRANKFURT ****5** 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
KELN ****5** 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
DIZELDORF ****5** 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
DORTMUND ****5** 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден

Дестинации од EURO BUS - STRUGA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DUISBURG **3**6* 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HAK BUS-CETURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
AUGSBURG **3**6* 11:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,030ден - 7,440ден
ULM **3**6* 11:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,030ден - 7,440ден
KARLSRUHE **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
BONN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
KELN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
LEVERKUZEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
DIZELDORF **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
MONCHENGLADBACH **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
DUISBURG **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
OBERHAUSEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
ESSEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
BOCHUM **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
RECKLIKHAUSEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
DORTMUND **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
KREFELD **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
STUTGART **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
DARMSTAT **3**6* 11:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
MANHAJM **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
DRESDEN **3**6* 11:00 4,960ден 9,300ден 3,100ден - 6,200ден 3,100ден - 6,200ден
BERLIN **3**6* 11:00 4,960ден 9,300ден 3,100ден - 6,200ден 3,100ден - 6,200ден
HAMBURG **3**6* 11:00 5,580ден 10,540ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
FRANKFURT **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
TUTTLINGEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
SINGEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
VILINGEN/SHVENINGEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
TUBINGEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
BOBLINGEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
LEONBERG **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
KORNESTHEIM **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден

Дестинации од IDO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRNO **3**** 19:10 3,100ден 6,200ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
BRNO *****6* 09:00 3,100ден 6,200ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
HANOVER **3**** 19:10 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
BERLIN **3**** 19:10 3,100ден 6,200ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
DRESDEN **3**** 19:10 3,100ден 6,200ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
HAMBURG **3**** 19:10 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
BUDAPEST **3**** 19:10 3,100ден 6,200ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
USTI NAD LADEM **3**** 19:40 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
HANOVER *****6* 09:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
BERLIN *****6* 09:00 3,100ден 6,200ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
DRESDEN *****6* 09:00 3,100ден 6,200ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
HAMBURG *****6* 09:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
BUDAPEST *****6* 09:00 3,100ден 6,200ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
USTI NAD LADEM *****6* 10:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден

Дестинации од LIM BUS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF **3**6* 08:30 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
LEVERKUZEN **3**6* 08:30 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
KOBLENZ **3**6* 08:30 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
OFENBAH **3**6* 08:30 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
WIRZBURG **3**6* 08:30 6,200ден 11,160ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
NIRNBERG **3**6* 08:30 5,580ден 10,540ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
INGOLSTAT **3**6* 08:30 5,580ден 10,540ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден

Дестинации од MAXHARI HUNGARI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN *2**5** 07:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од MAXHARI SLO

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 07:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
MEMINGEN **3**6* 07:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
STUTGART **3**6* 07:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
ULM **3**6* 07:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
HEILBRON **3**6* 07:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
MANHAJM **3**6* 07:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
FRANKFURT **3**6* 07:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
KOBLENZ **3**6* 07:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
KELN **3**6* 07:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
DIZELDORF **3**6* 07:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,960ден - 8,680ден
DUISBURG **3**6* 07:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,960ден - 8,680ден

Дестинации од MERGIMI AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF *****6* 15:30 3,720ден 7,440ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од MIMOZA93 Kumanove

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MEMINGEN *2***6* 06:30 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
PASAU *2***6* 06:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
REGENSBURG *2***6* 06:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
NIRNBERG *2***6* 06:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
KELN *2***6* 06:30 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
HAMBURG *2***6* 06:30 5,580ден 10,540ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
BREMEN *2***6* 06:30 5,580ден 10,540ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
HANOVER *2***6* 06:30 5,580ден 10,540ден 4,340ден - 8,680ден 4,340ден - 8,680ден
BERLIN *2***6* 06:30 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
DRESDEN *2***6* 06:30 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 0ден - 0ден
MINHEN *2***6* 06:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ULM *2***6* 06:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
STUTGART *2***6* 06:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
ROZENHAJM *2***6* 06:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
MANHAJM *2***6* 06:30 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
FRANKFURT *2***6* 06:30 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
DIZELDORF *2***6* 06:30 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
ACHEN *2***6* 06:30 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден

Дестинации од NASIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
HAMBURG *23*56* 11:30 4,340ден 8,680ден 3,720ден - 7,440ден 3,720ден - 8,680ден
MINHEN *2**5** 16:30 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
FRANKFURT *2**5** 16:30 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
LEVERKUZEN *2**5** 16:30 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
WUPERTAL *2**5** 16:30 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
ESSEN *2**5** 16:30 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
DORTMUND *2**5** 16:30 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
HAMM *2**5** 16:30 6,820ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден
BILEFELD *2**5** 16:30 6,820ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден
PASAU *23*56* 11:30 4,960ден 9,300ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
REGENSBURG *23*56* 11:30 4,960ден 9,300ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
Keln *2**5** 16:30 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
FULDA **3**6* 11:30 6,200ден 11,780ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
KASEL **3**6* 11:30 6,200ден 11,780ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
GOTINGEN **3**6* 11:30 6,200ден 11,780ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
HANOVER **3**6* 11:30 6,200ден 11,780ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
BERLIN *2**5** 11:30 3,100ден 6,200ден 3,100ден - 6,200ден 3,100ден - 6,200ден
HAMBURG *23*56* 11:30 4,340ден 8,680ден 3,720ден - 7,440ден 3,720ден - 7,440ден
WIRZBURG *23*56* 11:30 5,580ден 10,540ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
KIRCHEIM *23*56* 11:30 6,200ден 11,780ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
NURNBERG *2**5** 16:30 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,030ден - 7,440ден

Дестинации од NEDO TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DORTMUND *****6* 16:30 6,820ден 12,400ден 3,410ден - 6,200ден 3,410ден - 6,200ден
DIZELDORF *****6* 16:30 6,200ден 11,160ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
FRANKFURT *****6* 16:30 5,580ден 10,540ден 2,790ден - 5,270ден 2,790ден - 5,270ден
MANHAJM *****6* 16:30 5,580ден 10,540ден 2,790ден - 5,270ден 2,790ден - 5,270ден
KARLSRUHE *****6* 16:30 5,580ден 10,540ден 2,790ден - 5,270ден 2,790ден - 5,270ден
STUTGART *****6* 16:30 4,960ден 8,680ден 2,480ден - 4,340ден 2,480ден - 4,340ден
ULM *****6* 16:30 4,960ден 8,680ден 2,480ден - 4,340ден 2,480ден - 4,340ден
AUGSBURG *****6* 16:30 4,960ден 8,680ден 2,480ден - 4,340ден 2,480ден - 4,340ден
MINHEN *****6* 16:30 4,030ден 7,440ден 2,015ден - 3,720ден 2,015ден - 3,720ден

Дестинации од RASIM

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ULM **3**6* 12:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,030ден - 7,440ден
ULM **3**6* 12:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,030ден - 7,440ден
AUGSBURG **3**6* 12:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
AUGSBURG **3**6* 12:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
LUDWIGSAFEN **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
LUDWIGSAFEN **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
MAINZ **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
MAINZ **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
WIZBADEN **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
WIZBADEN **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
STUTGART **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
MINHEN **3**6* 12:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
SALZBURG **3**6* 12:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
ROZENHAJM **3**6* 12:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
STUTGART **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
MINHEN **3**6* 12:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден

Дестинации од SMIRA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF *****6* 15:30 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BREMEN ******* 00:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
HANOVER ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
NIRNBERG ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
DORTMUND ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
FRANKFURT ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BERLIN SHOENFELD ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
KELN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
MEMINGEN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
FRIEDRICHSHAFEN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
HAMBURG ***4*** 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација