DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ГЕРМАНИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од -

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MANHAJM **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
DRESDEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
BERLIN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
HAMBURG **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
AUGSBURG **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
ULM **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
KARLSRUHE **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
BONN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
KELN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
LEVERKUZEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
DIZELDORF **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
MONCHENGLADBACH **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
DUISBURG **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
OBERHAUSEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
ESSEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
BOCHUM **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
RECKLIKHAUSEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
DORTMUND **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
KREFELD **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
STUTGART **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
DARMSTAT **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
TUTTLINGEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
SINGEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
VILINGEN/SHVENINGEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
TUBINGEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
BOBLINGEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
LEONBERG **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
KORNESTHEIM **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
MINHEN **3**** 11:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од .

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
USTI NAD LABEM **3**** 08:00 ден ден ден - ден ден - ден
DRESDEN **3**** 08:00 ден ден ден - ден ден - ден
BERLIN **3**** 08:00 ден ден ден - ден ден - ден
MINHEN **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
MEMINGEN **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
STUTGART **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
ULM **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
HEILBRON **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
MANHAJM **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
KOBLENZ **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
KELN **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
DIZELDORF **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
DUISBURG **3**6* 07:00 ден ден ден - ден ден - ден
MINHEN *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
ULM *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
STUTGART *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
ROZENHAJM *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
MANHAJM *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
DIZELDORF *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
ACHEN *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
HAMBURG *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
BREMEN *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
HANOVER *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
BERLIN *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
DRESDEN *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
MEMINGEN *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
PASAU *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
REGENSBURG *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
NIRNBERG *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден
KELN *2***6* 06:30 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од AVIO NET .

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
FRANKFURT 1234567 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од BASHKIM

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BOCHUM **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
ESSEN **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
DUISBURG **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
BONN **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
MINHEN **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
ULM **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
STUTGART **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
KARLSRUHE **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
MANHAJM **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
LEVERKUZEN **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
DIZELDORF **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
DORTMUND **3**6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
LORACH *2**5** 20:40 ден ден ден - ден ден - ден
HILZINGEN *2**5** 20:40 ден ден ден - ден ден - ден
KONSTANZ *2**5** 20:40 ден ден ден - ден ден - ден
MEERSBURG *2**5** 20:40 ден ден ден - ден ден - ден
FRIEDRICHSHAFEN *2**5** 20:40 ден ден ден - ден ден - ден
LINDAU *2**5** 20:40 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од BESA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BERLIN *****6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
HAMBURG *****6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од CINI TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
WIRZBURG **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
NIRNBERG **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
LIMBURG **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
BONN **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
DIZELDORF **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
DORTMUND **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
LANDERPAR **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од DURMO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
FURTH **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
NIRNBERG **3**6* 13;00 ден ден ден - ден ден - ден
OFENBAH **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
NEUSS **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
KREFELD **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
WUPERTAL **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
GELSENKIRCHE **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
HAMM **3**6* 13;00 ден ден ден - ден ден - ден
BILEFELD **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
DIZELDORF **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
SIEGBURG **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
LIMBURG **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
BADKAMBERG **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
WIRZBURG **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
INGOLSTAT **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
PFAFENOFEN **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
DORTMUND **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
MEDENBACH **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
WURZBURG **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од ERA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NURNBERG *****6* 9:00 ден ден ден - ден ден - ден
WURZBURG *****6* 9:00 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT *****6* 9:00 ден ден ден - ден ден - ден
KELN *****6* 9:00 ден ден ден - ден ден - ден
AACHEN *****6* 9:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од EURO B.- ADNAN R.

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MANHAJM ****5** 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT ****5** 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
KELN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
DIZELDORF **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
DORTMUND **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
MINHEN **3*56* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
ULM **3*56* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
STUTGART **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
KARLSRUHE **3*56* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
OFENBURG **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
FREIBURG **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од EURO BUS - STRUGA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DUISBURG **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
ROZENHAJM **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
INGOLSTAT **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
NIRNBERG **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
DARMASTAT **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
BONN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
LEVERKUZEN **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
BOCHUM **3**6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од IDO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRNO **3**** 19:10 ден ден ден - ден ден - ден
BRNO *****6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
HANOVER *****6* 10:00 ден ден ден - ден ден - ден
BERLIN *****6* 10:00 ден ден ден - ден ден - ден
DRESDEN *****6* 10:00 ден ден ден - ден ден - ден
HAMBURG *****6* 10:00 ден ден ден - ден ден - ден
BUDAPEST *****6* 09:00 ден ден ден - ден ден - ден
USTI NAD LADEM *****6* 10:00 ден ден ден - ден ден - ден
HANOVER **3**** 10:00 ден ден ден - ден ден - ден
BERLIN **3**6* 10:00 ден ден ден - ден ден - ден
DRESDEN **3**** 10:00 ден ден ден - ден ден - ден
HAMBURG **3**** 10:00 ден ден ден - ден ден - ден
BUDAPEST **3**** 10:00 ден ден ден - ден ден - ден
USTI NAD LADEM **3**** 19:40 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од LIM BUS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF **3**6* 08:30 ден ден ден - ден ден - ден
LEVERKUZEN **3**6* 08:30 ден ден ден - ден ден - ден
KOBLENZ **3**6* 08:30 ден ден ден - ден ден - ден
OFENBAH **3**6* 08:30 ден ден ден - ден ден - ден
WIRZBURG **3**6* 08:30 ден ден ден - ден ден - ден
NIRNBERG **3**6* 08:30 ден ден ден - ден ден - ден
INGOLSTAT **3**6* 08:30 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT **3**6* 8:30 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од LONI TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PASAU **3**6* 06:00 ден ден ден - ден ден - ден
DEGGENDORF **3**6* 06:00 ден ден ден - ден ден - ден
NIRNBERG **3**6* 06:00 ден ден ден - ден ден - ден
WURZBURG **3**6* 06:00 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT **3**6* 06:00 ден ден ден - ден ден - ден
KOBLENZ **3**6* 06:00 ден ден ден - ден ден - ден
KELN **3**6* 06:00 ден ден ден - ден ден - ден
ACHEN **3**6* 06:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од MAXHARI HUNGARI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN *2**5** 07:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од MERGIMI AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF *****6* 15:30 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од NASIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NURNBERG *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
KIRCHEIM **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
WIRZBURG **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
ESSEN *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
DORTMUND *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
HAMM *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
BILEFELD *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
MINHEN *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
LEVERKUZEN *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
WUPERTAL *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
HAMBURG **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
PASAU **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
REGENSBURG **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
Keln *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
FULDA **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
KASEL **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
GOTINGEN **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
HANOVER **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
BERLIN **3**6* 11:40 ден ден ден - ден ден - ден
HAMBURG **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
BUDAPEST *2**5** 11:40 ден ден ден - ден ден - ден
BRATISLAVA **3**6* 11:40 ден ден ден - ден ден - ден
BRNO *2**5** 11:40 ден ден ден - ден ден - ден
PRAGA *2**5** 11:40 ден ден ден - ден ден - ден
BUDAPEST **3**6* 11:40 ден ден ден - ден ден - ден
DRESDEN **3**6* 11:40 ден ден ден - ден ден - ден
NIRNBERG *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
KELN *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
WURZBUG **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
BREMEN **3**6* 11:30 ден ден ден - ден ден - ден
KELN *2**5** 16:30 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од NEDO TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DORTMUND *****6* 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
DIZELDORF *****6* 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT *****6* 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
MANHAJM *****6* 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
KARLSRUHE *****6* 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
STUTGART *****6* 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
ULM *****6* 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
AUGSBURG *****6* 16:30 ден ден ден - ден ден - ден
MINHEN *****6* 16:30 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од SMIRA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF *****6* 15:30 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
HANOVER ******* ден ден ден - ден ден - ден
BREMEN ******* 00:00 ден ден ден - ден ден - ден
NIRNBERG ******* ден ден ден - ден ден - ден
DORTMUND ******* ден ден ден - ден ден - ден
FRANKFURT ******* ден ден ден - ден ден - ден
BERLIN SHOENFELD ******* ден ден ден - ден ден - ден
KELN ******* ден ден ден - ден ден - ден
MEMINGEN ******* ден ден ден - ден ден - ден
FRIEDRICHSHAFEN ******* ден ден ден - ден ден - ден
HAMBURG ***4*** ден ден ден - ден ден - ден
KARLSRUHE BADEM BADEM 1234567 ден ден ден - ден ден - ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација