DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ФРАНЦИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од -

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ANNECY ****5** 22:00 ден ден ден - ден ден - ден
CHAMBERY ****5** 22:00 ден ден ден - ден ден - ден
GRENOBLE ****5** 22:00 ден ден ден - ден ден - ден
LION ****5** 22:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од .

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
STRASBOURG 12***** 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
STRASBOURG **3*56* 10:45 ден ден ден - ден ден - ден
METZ *2***** 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
METZ 1*3*56* 10:45 ден ден ден - ден ден - ден
REIMS *2***** 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
REIMS 1*3*56* 10:45 ден ден ден - ден ден - ден
PARIS *2***** 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
PARIS 1*3*56* 10:45 ден ден ден - ден ден - ден
LA ROCHE **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
ANNECY **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
CHAMBERY **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
GRENOBLE **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
LION **3**6* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
MARSEILLE ***4*** 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
MONTEPELLIER ***4*6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
DIZHON **3**6* 10:45 ден ден ден - ден ден - ден
TOULUN ***4*6* 11:00 ден ден ден - ден ден - ден
AVIGNON ***4*** 11:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од FUDEKS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PARIS **3**6* 10:30 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BAZEL 1234567 ден ден ден - ден ден - ден
PARIS ******* ден ден ден - ден ден - ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација