DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ЧЕШКА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од ****

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
WARSAW ******* 00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од BUS BERLIN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRNO **3**** 08:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
PRAGA **3**** 08:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HAK BUS-CETURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PRAGA **3**6* 11:00 3,720ден 6,820ден 3,100ден - 6,200ден 3,100ден - 6,200ден
BRATISLAVA **3**6* 11:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
BRNO **3**6* 11:00 3,720ден 6,820ден 3,100ден - 6,200ден 3,100ден - 6,200ден
TEPILICE **3**6* 11;00 3,720ден 6,820ден 3,100ден - 6,200ден 3,100ден - 6,200ден

Дестинации од IDO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PRAGA **3**** 19:10 3,100ден 6,200ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
PRAGA *****6* 09:00 3,100ден 6,200ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PRAGA ******7 08:00 3,100ден 5,456ден 620ден - 1,091ден 1,550ден - 2,728ден
BRATISLAVA ******7 08:00 2,170ден 3,472ден 434ден - 694ден 1,085ден - 1,736ден
BRATISLAVA **3**** 17:00 2,170ден 3,472ден 434ден - 694ден 1,085ден - 1,736ден

Дестинации од MIMOZA93 Kumanove

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PRAGA *2***6* 06:30 4,340ден 8,060ден 2,480ден - 4,960ден 2,480ден - 4,960ден

Дестинации од TOTO

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PRAGA ***4*** 09:30 4,960ден 8,680ден 3,410ден - 6,200ден 4,960ден - 8,680ден
BRNO ***4*** 09:30 4,960ден 8,680ден 3,410ден - 6,200ден 4,960ден - 8,680ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRATISLAVA ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација