DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: БЕЛГИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од ERA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PASAU *****6* 09:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
REGENSBURG *****6* 09:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
BRISEL *****6* 09:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден
NAMYR *****6* 09:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,980ден - 9,300ден
HUI *****6* 09:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден
LIEZHE *****6* 09:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LIEZHE **3**6* 10:30 6,200ден 9,610ден 0ден - 0ден 3,100ден - 4,960ден
BRISEL **3**6* 10:30 6,200ден 9,610ден 0ден - 0ден 3,100ден - 4,960ден
ANTWERPEN **3**6* 10:30 6,200ден 9,610ден 0ден - 0ден 3,100ден - 4,960ден

Дестинации од MIMOZA93 Kumanove

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LIEZHE *2***6* 06:30 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден
HUI *2***6* 06:30 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден
AMYR *2***6* 06:30 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден
BRISEL *2***6* 06:30 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден

Дестинации од SMIRA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRISEL *****6* 15:30 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
NAMUR *****6* 15:30 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LIEZHE *****6* 15:30 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRISEL ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација