DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: СЛОВАЧКА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од BUS BERLIN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRATISLAVA **3**** 08:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од IDO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
TIRANA 1234567 08:00 930ден 1,240ден 0ден - 0ден 930ден - 1,240ден
BRATISLAVA **3**** 19:10 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
BRATISLAVA *****6* 09:00 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација