DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: СЛОВАЧКА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од BUS BERLIN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRATISLAVA **3**** 08:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од IDO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRATISLAVA **3**** 19:30 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 2,480ден - 0ден
BRATISLAVA *****6* 10:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 2,480ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација