DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ЦРНА ГОРА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од GALEB

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ULCINJ ****5** 19:00 1,530ден 2,450ден 0ден - 0ден 765ден - 1,225ден
BAR ****5** 19:00 1,530ден 2,450ден 0ден - 0ден 765ден - 1,225ден
SUTO MORE ****5** 19:00 1,530ден 2,450ден 0ден - 0ден 765ден - 1,225ден
PETROVAC ****5** 19:00 1,780ден 3,000ден 0ден - 0ден 890ден - 1,500ден
BUDVA ****5** 19:00 1,840ден 3,060ден 0ден - 0ден 920ден - 1,530ден
KOTOR ****5** 19:00 2,150ден 3,370ден 0ден - 0ден 1,075ден - 1,685ден
H.NOVI ****5** 19:00 2,150ден 3,370ден 0ден - 0ден 1,075ден - 1,685ден

Дестинации од HAK BUS-CETURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SUTO MORE 1234567 21:00 2,170ден 2,790ден 0ден - 0ден 1,550ден - 2,170ден
BUDVA 1234567 21:00 2,170ден 2,790ден 0ден - 0ден 1,550ден - 2,170ден

Дестинации од HISAR TURIZM GD

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MONFALKONE 1234567 17:30 4,340ден 8,060ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од RULE TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SUTO MORE ******* 20:00 1,600ден 2,500ден 0ден - 0ден 1,120ден - 1,750ден
PODGORICA ******* 21:00 1,360ден 2,480ден 0ден - 0ден 952ден - 1,736ден
BUDVA ******* 21:00 1,600ден 2,500ден 0ден - 0ден 1,120ден - 1,750ден
H.NOVI ******* 21:00 1,860ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,302ден - 2,170ден
BERANE ******* 21:00 1,040ден 0ден 0ден - 0ден 728ден - 0ден
KOLASIN ******* 21:00 1,180ден 2,110ден 0ден - 0ден 826ден - 1,477ден
BIJELO POLJE ******* 21:00 1,180ден 0ден 0ден - 0ден 826ден - 0ден
TIVAT ******* 21:00 1,860ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,302ден - 2,170ден
MOJKOVAC ******* 21:00 1,110ден 1,980ден 0ден - 0ден 777ден - 1,386ден
SUTO MORE ******* 21:00 1,600ден 2,500ден 0ден - 0ден 1,120ден - 1,750ден
CANJ ******* 21:00 1,600ден 2,500ден 0ден - 0ден 1,120ден - 1,750ден
BULJARICA ******* 21:00 1,600ден 2,500ден 0ден - 0ден 1,120ден - 1,750ден
PRZHNO ******* 21:00 1,600ден 2,500ден 0ден - 0ден 1,120ден - 1,750ден
PODGORICA ******* 20:00 1,360ден 2,480ден 0ден - 0ден 952ден - 1,736ден
BUDVA ******* 20:00 1,600ден 2,500ден 0ден - 0ден 1,120ден - 1,750ден
H.NOVI ******* 20:00 1,860ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,302ден - 2,170ден
BERANE ******* 20:00 1,040ден 0ден 0ден - 0ден 728ден - 0ден
KOLASIN ******* 20:00 1,180ден 2,110ден 0ден - 0ден 826ден - 1,477ден
TIVAT ******* 20:00 1,860ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,302ден - 2,170ден
MOJKOVAC ******* 20:00 1,110ден 1,980ден 0ден - 0ден 777ден - 1,386ден

Дестинации од VARDAR EKSPRES

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
IGALO 1234567 23;00 1,860ден 2,790ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
SUTO MORE 1234567 23:00 1,550ден 2,480ден 0ден - 0ден 775ден - 1,240ден
PETROVAC 1234567 23:00 1,550ден 2,480ден 0ден - 0ден 775ден - 1,240ден
BUDVA 1234567 23:00 1,550ден 2,480ден 0ден - 0ден 775ден - 1,240ден
H.NOVI 1234567 23:00 1,860ден 2,790ден 0ден - 0ден 930ден - 1,550ден
TIVAT 1234567 23:00 1,550ден 2,480ден 0ден - 0ден 775ден - 1,240ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација