DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ХРВАТСКА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од BALKAN TURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DUBROVNIK ******* 17:00 ден ден ден - ден ден - ден
MAKARSKA ******* 17:00 ден ден ден - ден ден - ден
SPLIT ******* 17:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од DOMINO LINE

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ZAGREB **3*5*7 22:00 ден ден ден - ден ден - ден
PULA **3*5*7 22:00 ден ден ден - ден ден - ден
RIJEKA **3*5*7 22:00 ден ден ден - ден ден - ден
ROVINJ **3*5*7 22:00 ден ден ден - ден ден - ден
POREC **3***7 22:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од HAFET TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DUBROVNIK **3*56* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
MAKARSKA **3*56* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
PLOCE **3*56* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
SPLIT **3*56* 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
SLAVONSKI BROD *2*4**7 18:30 ден ден ден - ден ден - ден
ZAGREB *2*4**7 18:30 ден ден ден - ден ден - ден
KARLOVAC *2*4**7 18:30 ден ден ден - ден ден - ден
RIJEKA *2*4**7 18:30 ден ден ден - ден ден - ден
POREC *2*4**7 18:30 ден ден ден - ден ден - ден
NOVIGRAD *2*4**7 18:30 ден ден ден - ден ден - ден
SIBENIK ****5** 13:00 ден ден ден - ден ден - ден
ZADAR ****5** 13:00 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од HISAR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ZAGREB 1*34567 17:30 ден ден ден - ден ден - ден
PULA **3*5** 17:30 ден ден ден - ден ден - ден

Дестинации од HISAR TURIZM GD

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PULA **3*5** 17:30 ден ден ден - ден ден - ден
RIJEKA **3*5** 17:30 ден ден ден - ден ден - ден
ZAGREB 1234567 17:30 ден ден ден - ден ден - ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација