DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: АВСТРИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од AIR SERBIA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BEOGRAD 1234567 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од CINI TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SALZBURG **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BADKAMBERG **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
KELN **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од DURMO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SALZBURG **3**6* 13:30 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден

Дестинации од EDI TURS-EURO TURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NIRNBERG **3**6* 14:00 4,340ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од EURO B.- ADNAN R.

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
WIENA ******7 8:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ESSEN ****5** 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
GRAC **3**6* 11:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
SALZBURG **3**6* 11:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
AUGSBURG **3**6* 11:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден

Дестинации од EURO BUS - STRUGA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
WIENA 123456* 20:00 4,340ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ST.POLTEN *234*6* 20:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
LINZ **3**6* 20:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
WELS **3**6* 20:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
SALZBURG **3**6* 20;00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ST POLTEN *23456* 20:00 3,720ден 6,200ден 2,480ден - 4,340ден 0ден - 0ден

Дестинации од EURO TURIST - GOSTIVAR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MARIBOR *****6* 21:30 3,100ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
GRAC *****6* 21:30 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LINC *****6* 21:30 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
WELS *****6* 14:30 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од EURO TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PEZARO **3**6* 17:00 0ден 4,960ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од EUROLINE - AUSTRI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
WIENA ******7 07:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ST.POLTEN ******7 07:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
WELS ******7 07:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
LINZ ******7 07:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
WIENA *****6* 22:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ST.POLTEN *****6* 22:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
WELS *****6* 22:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
LINZ *****6* 22:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден

Дестинации од EUROSIG

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ZDRAVSTVENO PATNICKO OSIGURUVANJE ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од EUROTURIST AG

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
GYCGEN **3**6* 07:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден

Дестинации од FATI EUROLINE

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
WELS **3**67 17:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
WELS **3**67 06:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
WIENA **3**67 17:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
WIENA **3**67 06:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден

Дестинации од FUDEKS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
WIENA 1234567 08;00 1,860ден 2,790ден 0ден - 0ден 1,426ден - 2,048ден

Дестинации од GALEB

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SALZBURG **3**6* 15:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
GRAC **3**6* 15:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден

Дестинации од HAK BUS-CETURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ROMA **3**6* 11:00 6,200ден 11,180ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
JESI **3**6* 11:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
ROMA **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од HISAR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
RIJEKA **3*5** 17:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден

Дестинации од HISAR TURIZM GD

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIVITANOVA **34*6* 17:30 4,960ден 9,300ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од HORIZONT

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH *2***** 15:30 5,300ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NICE **3**6* 11:00 6,448ден 10,788ден 1,240ден - 2,170ден 3,410ден - 5,580ден

Дестинации од MALESIA REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
GHENEVA ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од MAXHARI HUNGARI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
WIENA *2**5** 07:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
SALZBURG *2**5** 07:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од MAXHARI SLO

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
WIENA **3**6* 07:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од MIMOZA93 Kumanove

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
WIENA *2***6* 06:30 3,100ден 5,580ден 2,480ден - 4,340ден 2,480ден - 4,340ден
ST.POLTEN *2***6* 06:30 3,100ден 5,580ден 2,480ден - 4,340ден 2,480ден - 4,340ден
LINZ *2***6* 06;30 3,100ден 5,580ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
WELS *2***6* 06:30 3,100ден 5,580ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
SALZBURG *2***6* 06:30 3,100ден 5,580ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од NASIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF *2**5** 16:30 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден

Дестинации од RASIM

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
HELBORN **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
WIENA *****6* 23:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ST POLTEN *****6* 23:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
KREMS *****6* 23:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
KREMS *****6* 23:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
LICEN **3**** 12:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LICEN *****6* 12:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
GRAC **3**6* 12:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
GRAC **3**6* 12:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
WIENA *****6* 23:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ST.POLTEN *****6* 23:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден

Дестинации од RIA TRANSFER

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
Transfer 1234567 00:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од RYANAIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MADRID ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од SMIRA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
HUI *****6* 15:30 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од SOLO REIZEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DEITINGEN **3**6* 13:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден

Дестинации од TRANSFER

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
TRANSFER ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од TRANSKOP BT

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DRAC 1234567 20:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 1,240ден

Дестинации од VARDAR EKSPRES

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MESTRE 1234567 16:45 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,720ден

Дестинации од VARDAR TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SALZBURG ******7 07:30 4,340ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
GRAC ******7 07:30 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ST.POLTEN ******7 07:30 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LINZ ******7 07:30 3,720ден 6,200ден 2,480ден - 4,340ден 0ден - 0ден
WELS ******7 07:30 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BARSELONA ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BAGAZH ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
MALTA ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација