DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: СЛОВЕНИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од DRD-GAZMEND TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NOVA GORICA 1234567 17:30 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€

Дестинации од GALEB

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MARIBOR **3**6* 15:30 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€

Дестинации од HISAR TURIZM GD

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LJUBLJANA 1234567 17:30 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€
KOPER 1234567 17:30 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€
NOVA GORICA 1234567 17:30 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€

Дестинации од MIMOZA93 Kumanove

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRATISLAVA *2***6* 06:30 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€

Дестинации од RADIKA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NOVA GORICA 1234567 16:00 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€
LJUBLJANA 1234567 16:00 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€
SEZANA 1234567 16:00 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€

Дестинации од RASIM

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MARIBOR **3**6* 12:00 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€

Дестинации од RULE TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NOVA GORICA 123456* 14:00 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€
LJUBLJANA *2**56* 14:30 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€

Дестинации од VARDAR EKSPRES

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
Ljubljana 1234567 16:45 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€
SEZANA 1234567 16:45 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€
NOVA GORICA 1234567 16:45 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€

Дестинации од VARDAR TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MARIBOR ******7 07:30 0€ 0€ 0€ - 0€ 0€ - 0€

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација