DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: СЛОВЕНИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од DRD-GAZMEND TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NOVA GORICA 1234567 17:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HISAR TURIZM GD

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LJUBLJANA 1234567 17:30 3,720ден 6,200ден 2,480ден - 4,340ден 2,480ден - 4,340ден
KOPER 1234567 17:30 3,720ден 6,200ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
NOVA GORICA 1234567 17:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од MIMOZA93 Kumanove

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BRATISLAVA *2***6* 06:30 4,340ден 8,060ден 2,480ден - 4,960ден 2,480ден - 4,960ден

Дестинации од RADIKA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NOVA GORICA 1234567 16:00 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LJUBLJANA 1234567 16:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
SEZANA 1234567 16:00 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од RASIM

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MARIBOR **3**6* 12:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од RULE TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NOVA GORICA 123456* 14:00 4,340ден 6,820ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
LJUBLJANA *2**56* 14:30 3,720ден 6,200ден 2,480ден - 4,340ден 2,480ден - 4,340ден

Дестинации од VARDAR EKSPRES

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
Ljubljana 1234567 16:45 2,790ден 4,960ден 0ден - 0ден 1,860ден - 3,410ден
SEZANA 1234567 16:45 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,720ден
NOVA GORICA 1234567 16:45 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,720ден

Дестинации од VARDAR TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MARIBOR ******7 07:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација