DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: СРБИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од BS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BEOGRAD 1234567 23:30 1,400ден 2,240ден 0ден - 0ден 700ден - 1,120ден

Дестинации од FUDEKS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BEOGRAD 1234567 00:30 1,400ден 2,240ден 0ден - 0ден 700ден - 1,120ден
BUDAPEST 1*3*56* 08:00 1,550ден 2,790ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BUDAPEST 1234567 21:00 1,550ден 2,790ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од GALEB

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BEOGRAD 1234567 22:10 1,140ден 2,000ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
VRANJE 1234567 22:10 250ден 700ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LESKOVAC 1234567 22:10 480ден 800ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
NIS 1234567 22:10 600ден 1,000ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
JAGODINA 1234567 22:10 780ден 1,500ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од RULE - TRANSPRODUKT

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BEOGRAD 1234567 02:30 1,400ден 2,240ден 0ден - 0ден 700ден - 1,120ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација