DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: АЛБАНИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од BEST TRAVEL

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KSAMIL 1234567 20:00 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 2,170ден - 2,480ден
SARANDA 1234567 20:00 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 2,170ден - 2,480ден

Дестинации од DITORI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SHENGJIN *2*4*6* 20:00 930ден 1,240ден 0ден - 0ден 620ден - 930ден
VELIPOJ *2*4*6* 20:00 930ден 1,240ден 0ден - 0ден 620ден - 930ден

Дестинации од DURMO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ELBASAN 1234567 06:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 1,550ден
DURRES 1234567 06:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
TIRANA 1234567 06.00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од GILAN KOMPLEKSI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KSAMIL 1234567 20:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HAK BUS-CETURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DURRES 1234567 20:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 1,240ден
VLORE 1234567 20:00 1,860ден 2,480ден 0ден - 0ден 1,240ден - 1,860ден
SARANDA 1234567 20:00 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,860ден - 2,480ден
TIRANA 1234567 08:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 1,240ден
DRAC 1234567 08:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 1,240ден
DURRES 1234567 08:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 920ден - 1,240ден
DURRES 1234567 09:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 1,240ден
KSAMIL 1234567 20:00 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,860ден - 2,480ден
ULCINJ 1234567 21:00 1,840ден 2,480ден 0ден - 0ден 1,240ден - 1,860ден
TIRANA 1234567 20:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 12,400ден
ELBASAN 1234567 20:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HOTEL BONITA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
Durres 1234567 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HOTEL ELBA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DURRES 1234567 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
HOTEL ELBA *234*** 00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HOTEL SOFRA E PRIRENIT - TE NIKU

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DURRES 1234567 0 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
DURRES ******* 00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од IDO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DRAC 1234567 08:10 930ден 1,240ден 0ден - 0ден 930ден - 1,240ден
TIRANA 1234567 20:00 930ден 1,240ден 0ден - 0ден 930ден - 1,240ден
SARANDA 123*567 08:10 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,860ден - 2,480ден
SARANDA 1234567 21:00 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,860ден - 2,480ден
KSAMIL 1234567 08:10 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,860ден - 2,480ден
KSAMIL 1234567 21:00 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,860ден - 2,480ден
VALONA 1234567 08:10 1,860ден 2,480ден 0ден - 0ден 1,240ден - 1,860ден
VALONA 1234567 21:00 1,860ден 2,480ден 0ден - 0ден 1,240ден - 1,860ден

Дестинации од MARIGONA TRAVEL

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SARANDA ******* 21:00 0ден 3,720ден 0ден - 0ден 0ден - 2,790ден
VLORE ******* 20:00 0ден 2,790ден 0ден - 0ден 0ден - 1,240ден
ULCINJ 1234567 21:00 2,480ден 1,860ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
KSAMIL 1234567 20:00 2,790ден 3,720ден 0ден - 2,790ден 0ден - 2,790ден

Дестинации од TRANSKOP BT

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ARANZHMANI ALBANIA ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од Veli Trans

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SHENGJIN 1*3**6* 20:00 930ден 1,240ден 0ден - 0ден 620ден - 930ден
VELIPOJ 1*3**6* 20:00 930ден 1,240ден 0ден - 0ден 620ден - 930ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација