DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ШВЕДСКА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од ****

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KOPENHAGEN ******* 00:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од ALBA TURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MALLME *****6* 02:30 7,440ден 12,400ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од BESA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
GETEBORG *****6* 08:00 6,820ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
HALMSTAD *****6* 08:00 6,200ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
HELSINGBORG *****6* 08:00 6,200ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
MALLME *****6* 08:30 7,440ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HOTEL TINGET

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SUEDI ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MALLME ****5*7 08:00 7,130ден 10,230ден 3,720ден - 6,510ден 4,030ден - 6,820ден
HELSINGBORG ****5*7 08:00 7,130ден 10,230ден 3,720ден - 6,510ден 4,030ден - 6,820ден
LANDSKRONA ****5*7 08:00 7,130ден 10,230ден 3,720ден - 6,510ден 4,030ден - 6,820ден
KRISTIANSTAD ****5*7 08:00 7,440ден 10,540ден 4,030ден - 6,820ден 4,340ден - 7,130ден
HALMSTAD ****5*7 08:00 7,440ден 10,540ден 4,030ден - 6,820ден 4,340ден - 7,130ден
GETEBORG ****5*7 08:00 7,440ден 10,540ден 4,030ден - 6,820ден 4,340ден - 7,130ден
BORAS ****5*7 08;00 7,750ден 11,160ден 4,030ден - 7,130ден 4,650ден - 7,440ден
JONKOPING ****5*7 08:00 7,750ден 11,160ден 4,030ден - 7,130ден 4,650ден - 7,440ден

Дестинации од LASTA - Bujanovac

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KRISTIANSTAD 1****6* 00:00 8,060ден 11,160ден 4,650ден - 7,440ден 4,960ден - 7,750ден
HALMSTAD 1****6* 00:00 8,060ден 11,160ден 4,650ден - 7,440ден 4,960ден - 7,750ден
VARBERG 1****6* 00:00 8,060ден 11,160ден 4,650ден - 7,440ден 4,960ден - 7,750ден
BORAS 1****6* 00:00 8,370ден 11,780ден 4,960ден - 7,750ден 5,270ден - 8,060ден
JONKOPING 1****6* 00:00 8,370ден 11,780ден 4,960ден - 7,750ден 5,270ден - 8,060ден
LANDSKRONA 1****6* 00:00 7,750ден 10,850ден 4,340ден - 7,130ден 4,650ден - 7,440ден
HELSINGBORG 1****6* 00:00 7,750ден 10,850ден 4,340ден - 7,130ден 4,650ден - 7,440ден
MALLME 1****6* 00:00 7,750ден 10,850ден 4,340ден - 7,130ден 4,650ден - 7,440ден

Дестинации од LASTA SKOPJE

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MALLME *****6* 00:30 7,130ден 10,230ден 3,410ден - 5,270ден 4,030ден - 6,510ден
LANDSKRONA *****6* 00:30 7,130ден 10,230ден 3,410ден - 4,650ден 4,030ден - 6,510ден
HELSINGBORG *****6* 00:30 7,130ден 10,230ден 3,410ден - 5,270ден 4,030ден - 6,510ден
KRISTIANSTAD *****6* 00:30 7,440ден 10,540ден 3,720ден - 5,580ден 4,340ден - 6,820ден
HALMSTAD *****6* 00:30 7,440ден 10,540ден 3,720ден - 5,580ден 4,340ден - 6,820ден
VARBERG *****6* 00:30 7,440ден 10,540ден 3,720ден - 5,580ден 4,340ден - 6,820ден
GETEBORG *****6* 00:30 7,440ден 10,540ден 3,720ден - 5,580ден 4,340ден - 6,820ден
BORAS *****6* 00:30 7,750ден 11,160ден 4,030ден - 5,890ден 4,650ден - 7,440ден
JONKOPING *****6* 00:30 7,750ден 11,160ден 4,030ден - 5,890ден 4,650ден - 7,440ден
NAESTVED *****6* 00:30 5,766ден 8,680ден 2,790ден - 4,092ден 3,038ден - 4,526ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MALLME ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
GETEBORG ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
STOCKHOLM SKAVSTA ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
VEKSHE ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација