DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: НОРВЕШКА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од LASTA - Bujanovac

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
GETEBORG *****6* 00:00 8,060ден 11,160ден 4,650ден - 7,440ден 4,960ден - 7,750ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
OSLO ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација