DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ИТАЛИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од ****

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MALLME 1234567 00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од BALKAN TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KONEGLIANO **3**6* 14:40 3,100ден 0ден 2,170ден - 0ден 2,170ден - 0ден
SUSEGAGNA **3**6* 14:40 3,100ден 0ден 2,170ден - 0ден 2,170ден - 0ден
ASOLO **3**6* 14:40 3,720ден 0ден 2,480ден - 0ден 2,480ден - 0ден
BASSANO **3**6* 14:40 3,720ден 0ден 2,480ден - 0ден 2,480ден - 0ден
LIDO ADRIANO RAVENA **3**6* 14:40 4,030ден 0ден 2,790ден - 0ден 2,790ден - 0ден
MESTRE **3**6* 14:40 3,720ден 0ден 2,790ден - 0ден 2,790ден - 0ден
TRENTO **3**6* 14:40 4,340ден 0ден 2,790ден - 0ден 2,790ден - 0ден

Дестинации од DRD-GAZMEND TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
VIDOR *2*4*6* 15:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
MESTRE *2*4*6* 15:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
RAVENA *****6* 15:30 4,030ден 7,440ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
RIMINI *****6* 15:30 4,650ден 8,680ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од DURMO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
RIM KASALOTI **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
RIM **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BARI **3**6* 11:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ANKONA **3**6* 21:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
TRIESTA **3**6* 21:00 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
VENECIJA **3**6* 21:00 3,410ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,790ден - 4,960ден
PADOVA **3**6* 21:00 3,410ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,790ден - 4,960ден
VERONA **3**6* 21:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
TRENTO **3**6* 21:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,410ден - 6,200ден
BOLZANO **3**6* 21:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
BRESHA **3**6* 16:00 4,340ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
MILANO **3**6* 16:00 4,960ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
MESTRE **3**6* 21:00 3,410ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,790ден - 4,960ден
DESENZANO **3**6* 21:00 4,030ден 7,440ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
LAQUILA **3**6* 12:00 5,890ден 10,850ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
TERAMO **3**6* 12:00 5,890ден 10,850ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
CIVITANOVA **3**6* 12:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
MACERATA **3**6* 12:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
PORTO RECANATI **3**6* 12:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
FANO **3**6* 12:00 5,270ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
PESARO **3**6* 12:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
RIMINI **3**6* 12:00 4,650ден 8,680ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
RAVENA **3**6* 12:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
FORLI **3**6* 12:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од EURO TURIST - GOSTIVAR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PADOVA **3**6* 14:00 4,340ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BOLONJA **3**6* 14:00 4,340ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
FORLI **3**6* 14:00 4,340ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
RIMINI **3**6* 14:00 4,340ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
PEZARO **3**6* 14:00 4,960ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ANKONA **3**6* 14:00 5,580ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
FABRIANO **3**6* 14:00 5,580ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
C.NOVA **3**6* 14:00 5,580ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
PESKARA **3**6* 14:00 5,580ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
AVEZANO **3**6* 14:00 5,580ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
AQUILA **3**6* 14:00 5,580ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
TORTORENTO **3**6* 14:00 5,580ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ROMA **3**6* 14:00 5,580ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HAK BUS-CETURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
FAENZA **3**6* 11:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
FORLI **3**6* 11:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
RIMINI **3**6* 11:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
PESARO **3**6* 11:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
FANO **3**6* 11:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
ANKONA **3**6* 11:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
FABRIANO **3**6* 11:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
MACERATA **3**6* 11:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
CIVITANOVA **3**6* 11:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
ASKOLI PICENO **3**6* 11:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
TERAMO **3**6* 11:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
LAQIULA **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
POPOLI **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
SULMONA **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
AVEZANO **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
FOLINJO **3**6* 11:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
PERUGIA **3**6* 11:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
BRESHA **3**6* 11:00 6,200ден 12,400ден 4,960ден - 9,920ден 4,960ден - 9,920ден
VENECIJA **3**6* 11:00 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
MONTE SPERTOLI **3**6* 11:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 2,790ден - 5,270ден
PIZOLLA **3**6* 11:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
MESTRE **3**6* 15:00 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
BOLONJA **3**6* 11:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
FERRARA **3**6* 11:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
FIRENCA **3**6* 11:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
SPOLETO **3**6* 11:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
AREZZO **3**6* 11:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
TERMI **3**6* 11:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
PERUGIA **3**6* 11:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
RIETI **3**6* 11:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
LAQUILA **3**6* 11:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
TRIESTA **3**6* 15:00 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
PORTUGUARO **3**6* 11:00 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
PADOVA **3**6* 11:00 4,960ден 9,920ден 3,720ден - 7,440ден 3,720ден - 7,440ден
VICENZA **3**6* 11:00 4,960ден 9,920ден 3,720ден - 7,440ден 3,720ден - 7,440ден
VERONA **3**6* 11:00 4,960ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,720ден - 7,440ден
DESENZANO **3**6* 11:00 6,200ден 12,400ден 4,960ден - 9,920ден 4,960ден - 9,920ден
BERGAMO **3**6* 11:00 6,200ден 12,400ден 4,960ден - 9,920ден 4,960ден - 9,920ден
MILANO-AGRATO **3**6* 11:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
MILANO **3**6* 11:00 5,580ден 10,540ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
NOVARA **3**6* 11:00 6,200ден 12,400ден 4,920ден - 9,920ден 4,920ден - 9,920ден
ALEXANDRIJA **3**6* 11:00 6,200ден 12,400ден 4,920ден - 9,920ден 4,920ден - 9,920ден
ASTI **3**6* 11:00 6,200ден 12,400ден 4,920ден - 9,920ден 4,960ден - 9,920ден
ALBA **3**6* 11:00 6,200ден 12,400ден 4,960ден - 9,920ден 4,960ден - 9,920ден
MONDOVI **3**6* 11:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
SIENA **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
GROSETO **3**6* 11:00 6,200ден 11,180ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
VITERBO **3**6* 11:00 6,200ден 11,180ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
BAR 1234567 21:00 1,860ден 2,480ден 0ден - 0ден 1,240ден - 2,480ден

Дестинации од HISAR TURIZM GD

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SENIGALLIA **3**6* 17:30 4,960ден 9,300ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
FORLI **3**6* 17:30 4,340ден 8,060ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
VIDOR 1234567 17:30 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
GONARZ 1234567 17:30 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
TRST *****6* 17:30 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
PONTE 1234567 17:30 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
CIVITANOVA **3**6* 17:30 6,820ден 11,780ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
ARECO 1**4*** 17:30 6,200ден 0ден 0ден - 0ден 4,350ден - 0ден
PERUGIA 1**4*** 17:30 6,200ден 0ден 0ден - 0ден 4,350ден - 0ден
FIRENCA 1**45** 17:30 4,950ден 0ден 0ден - 0ден 3,700ден - 0ден
FOLINO 1**4*** 17:30 6,200ден 0ден 0ден - 0ден 4,350ден - 0ден
SIENA ****5** 17:30 6,200ден 0ден 0ден - 0ден 4,350ден - 0ден
TRENTO 1**4*6* 17:30 5,580ден 10,540ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
BOLZANO 1**4*6* 17:30 6,200ден 11,780ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
PADOVA **34*6* 17;30 3,410ден 6,510ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,650ден
BOLONJA **3**6* 17:30 4,340ден 8,060ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
RAVENA **3**6* 17:30 4,340ден 8,060ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
RIMINI **3**6* 17:30 4,340ден 8,060ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
PEZARO **3**6* 17:30 4,340ден 8,060ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
ANKONA **3**6* 17:30 4,960ден 9,300ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
FIENA ****5** 17:00 3,100ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
GROSETO ****5** 17:30 6,200ден 0ден 0ден - 0ден 4,340ден - 0ден
VICENCA *****6* 17:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
VERONA *****6* 17:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
BRESHA *****6* 17:30 4,650ден 8,680ден 0ден - 0ден 3,410ден - 6,200ден
BERGAMO *****6* 17:30 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,510ден
MILANO *****6* 17:30 5,270ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
COMO *****6* 17:30 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,030ден - 7,440ден
MESTRE 1234567 17:30 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
PERUGIA ******* 17:30 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од IDO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
RAVENNA *2**5** 18:40 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
CESENA *2**5** 18:40 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
PORTO RECANATI *2**5** 18:40 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
MACERATA *2**5** 18:40 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
CIVITANOVA MARCHE *2**5** 18:40 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
TERAMO *2**5** 18:40 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
LAKVILA *2**5** 18:40 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден

Дестинации од MAXHARI SLO

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
TRIESTA **3**6* 07:00 5,580ден 9,570ден 0ден - 0ден 4,650ден - 6,960ден
VERONA **3**6* 07:00 5,580ден 10,230ден 0ден - 0ден 4,650ден - 7,440ден
MILANO **3**6* 07:00 5,580ден 10,230ден 0ден - 0ден 4,650ден - 7,440ден

Дестинации од RADIKA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MESTRE *2*4*6* 16:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
SENZAMO 1234567 16:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од RULE TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MESTRE 123456* 15:30 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден

Дестинации од VARDAR EKSPRES

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PONTE DELA PRIULA 1234567 16:45 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,720ден
VIDOR 1234567 16:45 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,720ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MILAN-BERGAMO ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
MILAN MALPENSA-TERMINAL 1 ****5** 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BERGAMO ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација