DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ШВАЈЦАРИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од DURMO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LUCERN **3**6* 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN **3**6* 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
CIRIH **3**6* 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ST.GALEN **3**6* 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
OLTEN **3**6* 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BAZEL **3**6* 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA **3**6* 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BAZEL ****5** 22:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
CIRIH ****5** 22:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BELINZONA **3*56* 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA ****5** 22:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
AMRISWILL **3*56* 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ST.GALEN ****5** 22:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
CIRIH ****5** 22:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA ****5** 22:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN ****5** 22:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
OLTEN ****5** 22:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LUCERN ****5** 22:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BAZEL ****5** 22:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
WIL **3**6* 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од EURO BUS - STRUGA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
Weve **3**** 10:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA **3**6* 11 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BELINZONA **3**6* 10:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LОZANA **3**6* 10:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
VEVEY **3**6* 10:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LUCERN **3**6* 10:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN **3**6* 10:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
CIRIH **3**6* 10:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од EURO TURIST - GOSTIVAR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH **3**6* 15:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од EUROTURIST AG

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH *****6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BELINZONA *****6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LUCERN *****6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ST.GALEN *****6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
OLTEN *****6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA *****6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN *****6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ZHENEVA *****6* 07:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
Weve *****6* 07:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ST.MARGARET *****6* 07:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од FLORI TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
Weve *****6* 14:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
GUNZGEN *****6* 15:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ST.GALEN *****6* 15:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
CIRIH *****6* 15:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LUCERN *****6* 15:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BELINZONA *****6* 15:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN *****6* 15:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA *****6* 15:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
VEVEY *****6* 15:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од HORIZONT

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
wurenlos - baden *2***** 15:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од HORIZONT

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LLOZAN *2***6* 15:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од HORIZONT REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BAZEL *2***** 16:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LUCERN *2***6* 16:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BELINZONA *2***6* 16:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN *2***6* 16:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH *2*4*6* 20:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ST.GALEN *2*4*6* 20:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од MALESIA REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH **3*5*7 00:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од MAXHARI HUNGARI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ST.GALEN *2**5** 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ST.MARGARET *2**5** 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BAZEL *2**5** 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LUZERN *2**5** 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
SOLOTURN *2**5** 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN *2**5** 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
AVANSH *2**5** 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA *2**5** 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ZHENEVA *2**5** 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од MAXHARI SLO

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH **3**6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LUZERN **3**6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BAZEL **3**6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
SOLOTURN **3**6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN **3**6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
AVANSH **3**6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA **3**6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ZHENEVA **3**6* 07:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од MIMOZA93 Kumanove

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ST.MARGARET **3**6* 06:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ST.GALEN **3**6* 06:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN **3**6* 06:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA **3**6* 06:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ZHENEVA **3**6* 06:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
CIRIH **3**6* 06:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
TURAU **3**6* 06:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
FORENBERG **3**6* 06:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
WIRENLOS **3**6* 06:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ARAU **3**6* 06:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BAZEL **3**6* 06:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LUCERN **3**6* 06:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
SOLLOTURN **3**6* 06:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од SHARR REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LUCERN **3**6* 19:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
OLTEN **3**** 19:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BAZEL **3**** 19:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA **3**** 19:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
CIRIH **3**** 19:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN **3**** 19:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ST.GALEN **3**** 19:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од SOLO REIZEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LOZANA **3**6* 13:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BERN **3**6* 13:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
OLTEN **3**6* 13:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BELINZONA **3**6* 13:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LUCERN **3**6* 13:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ST.GALEN **3**6* 13:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
CIRIH **3**6* 13:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LOZANA **3**6* 13:30 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BELINZONA ****5** 20:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
LUCERN ****5** 20:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
CIRIH ****5** 20:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BAZEL **3**6* 13:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
DEITINGEN ****5** 20:00 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NICE ******* 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
ZHENEVA ******* 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf
BAZEL - WIZZ **3*5** 0chf 0chf 0chf - 0chf 0chf - 0chf

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација