DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ШВАЈЦАРИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од DURMO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LUCERN **3**6* 16:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
BERN **3**6* 16:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
CIRIH **3**6* 16:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
ST.GALEN **3**6* 16:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
OLTEN **3**6* 16:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
BAZEL **3**6* 16:00 5,700ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
LOZANA **3**6* 16:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
BAZEL ****5** 22:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
CIRIH ****5** 22:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
BELINZONA **3*56* 16:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
LOZANA ****5** 22:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
AMRISWILL **3*56* 16:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ST.GALEN ****5** 22:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
CIRIH ****5** 22:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
LOZANA ****5** 22:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
BERN ****5** 22:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
OLTEN ****5** 22:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
LUCERN ****5** 22:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
BAZEL ****5** 22:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
WIL **3**6* 16:00 5,450ден 10,355ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
LOZANA **3**6* 16:00 6,960ден 0ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден

Дестинации од EURO BUS - STRUGA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
Weve **3**** 10:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
LOZANA **3**6* 11 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BELINZONA **3**6* 10:30 5,450ден 10,355ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
LОZANA **3**6* 10:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
VEVEY **3**6* 10:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
LUCERN **3**6* 10:30 5,450ден 10,355ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден
BERN **3**6* 10:30 5,700ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
CIRIH **3**6* 10:30 5,450ден 10,355ден 0ден - 0ден 4,360ден - 8,175ден

Дестинации од EURO TURIST - GOSTIVAR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH **3**6* 15:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден

Дестинации од EUROTURIST AG

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH *****6* 07:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BELINZONA *****6* 07:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
LUCERN *****6* 07:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
ST.GALEN *****6* 07:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
OLTEN *****6* 07:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
LOZANA *****6* 07:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BERN *****6* 07:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
ZHENEVA *****6* 07:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
ST.MARGARET *****6* 07:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
Weve *****6* 07:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од FLORI TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
Weve *****6* 14:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
GUNZGEN *****6* 15:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
ST.GALEN *****6* 15:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
CIRIH *****6* 15:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
LUCERN *****6* 15:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BELINZONA *****6* 15:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BERN *****6* 15:30 5,700ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
LOZANA *****6* 15:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
VEVEY *****6* 15:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден

Дестинации од HORIZONT

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
wurenlos - baden *2***** 15:30 6,906ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HORIZONT

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LOZANA *2***6* 15:30 5,300ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HORIZONT REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LOZANA 1****** 14:30 6,780ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BAZEL *2***** 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LUCERN *2***6* 16:30 6,240ден 10,400ден 0ден - 0ден 3,640ден - 6,240ден
BELINZONA *2***6* 16:30 6,240ден 10,400ден 0ден - 0ден 3,640ден - 6,240ден
BERN *2***6* 16:30 6,240ден 10,400ден 0ден - 0ден 3,640ден - 6,240ден

Дестинации од IDO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BERN *2**5** 11:30 (2) 15 5,780ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH *2*4*6* 20:00 4,160ден 5,720ден 1,248ден - 1,560ден 2,340ден - 3,120ден
ST.GALEN *2*4*6* 20:00 4,160ден 5,720ден 1,248ден - 1,560ден 2,340ден - 3,120ден

Дестинации од MALESIA REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH **3*5*7 00:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од MAXHARI HUNGARI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ST.GALEN *2**5** 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
ST.MARGARET *2**5** 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
BAZEL *2**5** 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
LUZERN *2**5** 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
SOLOTURN *2**5** 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
BERN *2**5** 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
AVANSH *2**5** 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
LOZANA *2**5** 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
ZHENEVA *2**5** 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден

Дестинации од MAXHARI SLO

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH **3**6* 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
LUZERN **3**6* 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
BAZEL **3**6* 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
SOLOTURN **3**6* 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
BERN **3**6* 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
AVANSH **3**6* 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
LOZANA **3**6* 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден
ZHENEVA **3**6* 07:00 5,300ден 9,540ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,890ден

Дестинации од MIMOZA93 Kumanove

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ST.MARGARET **3**6* 06:00 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
ST.GALEN **3**6* 06:00 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
BERN **3**6* 06:00 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
LOZANA **3**6* 06:00 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
ZHENEVA **3**6* 06:00 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
CIRIH **3**6* 06:00 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
TURAU **3**6* 06:30 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
FORENBERG **3**6* 06:30 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
WIRENLOS **3**6* 06:30 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
ARAU **3**6* 06:30 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
BAZEL **3**6* 06:30 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
LUCERN **3**6* 06:30 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден
SOLLOTURN **3**6* 06:30 5,300ден 10,600ден 0ден - 0ден 4,240ден - 6,360ден

Дестинации од RBS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH **3**** 17:30 5,760ден 10,368ден 4,032ден - 10,125ден 4,032ден - 10,125ден
BAZEL **3**** 17:30 5,760ден 10,368ден 4,032ден - 8,640ден 4,032ден - 8,640ден
ST.GALEN **3*5** 17:30 5,760ден 10,368ден 4,032ден - 8,640ден 4,032ден - 8,640ден
SARGANS **3**** 17:30 5,760ден 10,368ден 4,032ден - 8,640ден 4,032ден - 8,640ден
OLTEN **3**** 17:30 5,760ден 10,368ден 4,032ден - 8,640ден 4,032ден - 8,640ден
BERN **3**** 18:00 5,760ден 10,368ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LOZANA **3**** 18:00 5,760ден 10,370ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од SHARR REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LUCERN **3**6* 19:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
OLTEN **3**** 19:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BAZEL **3**** 19:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
LOZANA **3**** 19:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
CIRIH **3**** 19:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BERN **3**** 19:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
ST.GALEN **3**** 19:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден

Дестинации од SOLO REIZEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LOZANA **3**6* 13:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BERN **3**6* 13:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
OLTEN **3**6* 13:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BELINZONA **3**6* 13:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
LUCERN **3**6* 13:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
ST.GALEN **3**6* 13:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
CIRIH **3**6* 13:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
LOZANA **3**6* 13:30 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BELINZONA ****5** 20:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
LUCERN ****5** 20:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
CIRIH ****5** 20:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
DEITINGEN ****5** 20:00 5,300ден 10,070ден 0ден - 0ден 4,240ден - 7,950ден
BAZEL **3**6* 13:00 5,300ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
NICE ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ZHENEVA ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BAZEL - WIZZ **3*5** 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација