DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ГРЦИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од DEBI TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SOLUN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од Erafly

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ATINA ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од MAK.SOOBRAQAJ

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SOLUN 1234567 17:00 1,240ден 1,840ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од MEDITERAN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
GREECE 1234567 00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација